Plastic Bricks

Sinds 2021 werken wij samen met Unicef aan het ‘Plastic bricks’ project in Ivoorkust. Met dit project helpen we mee om meer dan 25.000 kinderen toegang te geven tot onderwijs, terwijl we plastic zwerfafval in de regio verminder. Dit project heeft als het doel om de leefomstandigheden in Ivoorkust te verbeteren en kinderen meer kansen te geven. 

Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst.

Ivoorkust heeft een enorm afvalprobleem. Dagelijks komt ruim 288.000 kilo plastic uit stad Abidjan terecht op stortplaatsen in de armere gemeenschappen. Slechts 5 procent van het plastic wordt verkocht voor recycling, vooral door jongeren en vrouwen. Helaas levert dit hen veel te weinig op. Tegelijkertijd gaan in het West-Afrikaanse land 1,6 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. Met Plastic Bricks zorgt UNICEF dat het plastic wordt gerecycled tot bouwstenen voor klaslokalen.

Waarom steunt Bergh Bouwgroep dit project?

De samenwerking met UNICEF is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Door ons met UNICEF te verbinden horen wij bij een grote organisatie die op mondiale schaal kinderen onderwijs biedt.

Bergh Bouwgroep vindt het belangrijk om ook in kansarme gebieden ons steentje hieraan bij te dragen. Met onze bijdrage kunnen er weer heel veel kinderen naar school. En dat maakt ons trots. En als werkgever vinden wij de ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Het opgroeien in een omgeving waar je kansen krijgt, zal de wereld uiteindelijk alleen maar beter maken.

Voortgang van het project